โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

free joomla image slider

 

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูเข้าร่วมพิธีออกพรรษาประจำปี 2559 โดยในปีนี้มีการร่วมขบวนจากโรงเรียนภายในเขตเทศบาลทั้ง 11 โรงเรียนและชุมชนในเขตเทศบาลทั้งหมดร่วมเดินในขบวนแห่วันออกพรรษาทอดประทีปพุทธบูชา ซึ่งขบวนเริ่มจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นเดินไปยังบึงแก่นนคร โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูร่วมกับชุมชนในเขตและโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ในการจัดตกแต่งประทีปประดับขบวน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครู ชาวชุมชน นักเรียนเป็นจำนวนมาก ในปีนี้พี่น้องชาวขอนแก่นให้ความสนใจตลอดสองข้างทางเป็นอย่างมาก เทศบาลนครขอนแก่นจัดพิธีทอดประทีปพุทธบูชาในวันออกพรรษาขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นพุทธบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวขอนแก่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by OrdaSoft!