โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

free joomla image slider

 

 

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูจัดอบรมพัฒนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 โดยหัวข้อการอบรมคือการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนในพัฒนาการเชิงบวกสำหรับนักเรียน มีวิทยากรนำโดยนาย เดชา เปรมฤดีเลิศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่นให้ความรู้แก่คณะครูในการพัฒนาจิตใจทัศนคติเชิงบวก พร้อมคณะวิทยากรจากโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยและคณะ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้คณะครูโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูจะได้นำความรู้ไปพัฒนาพร้อมใช้กับนักเรียนในปีการศึกษา 2559 ในภาคเรียนที่2 ต่อไป

 

 

 

 

 

 

Powered by OrdaSoft!