โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

free joomla image slider

 

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูมอบทุนเรียนดีแก่นักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกประกอบด้วยนักเรียนทุกสายชั้นตั้งแต่ อนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 รับมอบทุนเรียนดี โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู นางวาสนา แม้นญาติ เป็นผู้มอบทุนดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

Powered by OrdaSoft!