โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

free joomla image slider

 

 

 

ร.ร.เทศบาลคุ้มหนองคูเข้าค่ายพักแรมลูกเสือประจำปี 2559 ณ ค่ายลูกเสือพันธวาศิฐฎ์ บ้านหนองหลุบ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ร.ร.เทศบาลคุ้มหนองคูเข้าค่ายพักแรมลูกเสือประจำปี 2559 ณ ค่ายลูกเสือพันธวาศิฐฎ์ บ้านหนองหลุบ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีลูกเสือทั้งลูกเสือสำรองและสามัญเข้าร่วมค่ายพักแรมในครั้งนี้ มีการเปิดกองลูกเสือโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู ประธาน นำโดยผู้กำกับวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูและบรรดารองผู้กำกับคณะครูโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูเข้าร่วมในพิธีเปิดกอง กิจกรรมมีการเรียนทฤษฎีลูกเสือเบื้องต้นต่างๆ การเข้าฐานผจญภัย การประกอบอาหาร และพิธีรอบกองไฟ โดยในปีนี้ลูกเสือสำรองและสามัญได้รับความรู้เป็นอย่างมากจากบรรดาผู้กำกับและวิทยากรจากทางค่าย กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมถือเป็นอีกหนึ่งของรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของนักเรียนที่จะนำความรู้ไปใช้ได้จริงในอนาคต

 

 

 

 

Powered by OrdaSoft!