โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

free joomla image slider

 

 

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูจัดงานผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 ในชื่อโครงการนิทรรศการทางวิชาการ 1ห้องเรียน 1โครงงาน 1ผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน โดยภายในงานมีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนทุกสายชั้นตั้งแต่ระดับอนุบาล , ระดับประถมศึกษา 1-6 ซึ่งได้รับความสนใจจากบรรดาผู้ปกครอง ชาวชุมชนและแขกผู้มีเกียรติมาเยี่ยมชมงานเป็นจำนวนมาก โดยปีนี้ทางโรงเรียนเน้นการจัดแสดงโครงงานผักปลอดสารที่ทุกสายชั้นนำผักที่ปลุกเองมาแปรรูปเป็นอาหารต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เส้นทางของผักตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงการนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์หรือแปรรูปเป็นอาหาร

 

 

 

Powered by OrdaSoft!