โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

free joomla image slider

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 คณะนักเรียนแกนนำและคณะครูโรงเรียนหนองเสาเล้าพิทยาคาร อ.ชุมแพ เข้าเยี่ยมชมดูงานการจัดการขยะของบรรดาทีมแกนนำนักรบสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้การจัดการขยะที่มีอยู่ในโรงงเรียนพร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมโรงเรียนดูกิจกรรมโครงการต่างๆภายในโรงเรียน อาทิ การประชุมแกนนำสิ่งแวดล้อม ธนาคารขยะ กิจกรรมดื่มนม การปลูกผักปลอดสาร ฯลฯ โดยทั้งนี้ทางโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนตัวแทนโรงเรียนหนองเสาเล้าพิทยาคาร อ.ชุมแพ ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู มา ณ โอกาสนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by OrdaSoft!