โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

free joomla image slider

 

 

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ อาคารคุ้มทอง โดยในปีนี้คณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดพิธีไหว้ครูขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ เป็นการสืบสานประเพรีอันดีงามของไทยในการเชิดชูบุญคุณของครูอาจารย์ ภายในงานได้มีนักเรียนตั้งแต่สายชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมพิธีทุกสายชั้นและมีนักเรียนศิษย์เก่าที่จบออกไปมาร่วมพิธีอย่างมากมาย  

 

 

 

Powered by OrdaSoft!