โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

free joomla image slider

 

 

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูจัดอบรมพัฒนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 โดยหัวข้อการอบรมคือการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนในพัฒนาการเชิงบวกสำหรับนักเรียน มีวิทยากรนำโดยนาย เดชา เปรมฤดีเลิศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่นให้ความรู้แก่คณะครูในการพัฒนาจิตใจทัศนคติเชิงบวก พร้อมคณะวิทยากรจากโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยและคณะ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้คณะครูโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูจะได้นำความรู้ไปพัฒนาพร้อมใช้กับนักเรียนในปีการศึกษา 2559 ในภาคเรียนที่2 ต่อไป

 

Read more: ร.ร.เทศบาลคุ้มหนองคูจัดอบรมพัฒนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2

 

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูเข้าร่วมพิธีออกพรรษาประจำปี 2559 โดยในปีนี้มีการร่วมขบวนจากโรงเรียนภายในเขตเทศบาลทั้ง 11 โรงเรียนและชุมชนในเขตเทศบาลทั้งหมดร่วมเดินในขบวนแห่วันออกพรรษาทอดประทีปพุทธบูชา ซึ่งขบวนเริ่มจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นเดินไปยังบึงแก่นนคร โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูร่วมกับชุมชนในเขตและโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ในการจัดตกแต่งประทีปประดับขบวน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครู ชาวชุมชน นักเรียนเป็นจำนวนมาก ในปีนี้พี่น้องชาวขอนแก่นให้ความสนใจตลอดสองข้างทางเป็นอย่างมาก เทศบาลนครขอนแก่นจัดพิธีทอดประทีปพุทธบูชาในวันออกพรรษาขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นพุทธบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวขอนแก่น  

 

Read more: โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูเข้าร่วมพิธีออกพรรษาประจำปี 2559

 

 

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู บุคลากร โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

 

 

 

รายการทุ่งแสงตะวันถ่ายทำการจัดเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู : รายการทุ่งแสงตะวันเป็นรายการสำหรับเด็กและครอบครัวชื่อดังรายการหนึ่งซึ่งออกอากาศในช่อง 3HD ได้มาเยี่ยมชมและถ่ายทำการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน อาทิ การจัดการขยะ สวนเกษตรปลอดสาร แหล่งเรียนรู้ ธนาคารขยะ ฯลฯ ซึ่งทางทีมงานได้มาถ่ายทำเก็บภาพบรรยายกาศเป็นเวลา 3วัน โดยมีแกนนำสิ่งแวดล้อมและคณะครูให้ข้อมูลต่างๆถึงการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน โดยในวันสุดท้ายของการถ่ายทำทางทีมงานรายการทุ่งแสงตะวันได้มอบเสื้อให้แก่นักเรียนแกนนำสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย โดยรายการทุ่งแสงตะวันที่มาถ่ายทำกิจกรรมภายในโรงเรียนจะออกอากาศประมาณกลางเดือนตุลาคม 2559 นี้  

 

Read more: รายการทุ่งแสงตะวันถ่ายทำการจัดเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

รางวัลโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับประเทศ

 โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้รับรางวัลพระราชทานชนะเลิศโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับประเทศ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงประทานรางวัลโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นให้แก่โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นและโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 “ตามรอยเท้า…กับฮอนด้า” แก่โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูได้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล เกษตรปลอดสาร ธนาคารขยะ แหล่งเรียนรู้ตามรอยพ่อ และการจัดการเรียนการสอนปลูกฝังให้นักเรียนสำนักรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมจนมาถึงปัจจุบัน

 

 

รางวัลลูกโลกสีเขียว

 

 

หนึ่งทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว

รางวัลลูกโลกสีเขียว เป็นโครงการต่อเนื่อง จากโครงการปลูกป่าถาวรฉลิมพระเกียรติฯ ปตท. ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2542 เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา ด้วยความร่วมมือของผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ โดยมีเป้าหมายสนับสนุนและให้กำลังใจ แก่ผลงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของบุคคลและกลุ่มบุคคล ที่ทำด้วยแรงกาย แรงใจ และด้วยความมุ่งมั่น เป็นความดีที่สมควรได้รับการยกย่องและเผยแพร่เป็นแบบอย่างต่อไป

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 10 ประเภทกลุ่มเยาวชน

 

 

 

 

 

 

Powered by OrdaSoft!