โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

 ท่านผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะนำบุตรหลานมาสมัครเข้าเรียนโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู สามารถติดต่อรับใบสมัครและสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ ห้องธุรการ ชั้นสอง อาคารคุ้มทอง ในวันเวลาราชการ วันจันทร์ - ศุกร์ และ เสาร์ -อาทิตย์ (รับใบสมัครกับครูเวร) เวลา8.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. เบอร์โทรศัพท์ 043-238119 เฟสบุ๊คติดต่อ https://www.facebook.com/NongkoosGallery/ 

 

หลักฐาน 1.สำเนาสูติบัตร  2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาบัตรประชาชน

 

Powered by OrdaSoft!