ประวัติโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

 

 

 

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2513 เดิมที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยู่สถานีอนามัยเทศบาลเมืองขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันคือสถานีปรับอากาศแห่งที่2 โดยมีผู้นายประเทือง นิติเกตุโกศล เป็นครูใหญ่คนแรก?

พื้นที่

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูมีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 3ไร่ 2งาน 70ตารางวา?

ที่ตั้ง

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู ถนนรอบเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000