โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

ที่อยู่ : โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู ถนนรอบเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

หมายเลขโทรศัพท์ 043-238119

ส่งหนังสือราชการอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.nongkoo.ac.th/

ผู้อำนวยการสถานศึกษา :  นางวาสนา แม้นญาติ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา : นางสาวชุตินธร หัตถพนม

 

Location : Khomnongkoo Municipal School?, Rop Mueang Rd. , Mueang , Khonkaen 40000 Thailand

Tel 043-238119

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : http://www.nongkoo.ac.th/

Director : Mrs.Wasana manyat

Deputy Director : Mrs.Chutinaton Hattapanom

Map Location

Location : Khomnongkoo Municipal School?, Rop Mueang Rd. , Mueang , Khonkaen 40000 Thailand

Tel 043-238119

สถานที่ใกล้เคียง : ศาลาชุมชนคุ้มหนองคู , มัสยิดคุ้มหนองคู , วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง , วิทยาลัยอาชีวะขอนแก่น , โรงแรมอีโคเพลส