โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

free joomla image slider

 

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูจัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2566

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูจัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2566 ณ ใต้ถุนอาคารคูเงิน โดยมีนักเรียนสายชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี 2566 และมีการมอบทุนการศึกษาจากกลุ่มคุณครูที่เกษียนณอายุราชการโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูให้แก่นักเรียนตั้งแต่สายชั้นอนุบาลไปจนถึงประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภายในงานสร้างความตระหนักจิตสำนักในพระคุณของคุณครูและเพื่อเป็นการรำลึกต่อครูบาอาจารย์ที่เป็นประเพรีอันดีงามของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา

 

 

Powered by OrdaSoft!