โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

free joomla image slider

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬา นักกรีฑา ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566

นางสาวชุตินธร  หัตถพนม ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นางสุพัตรา โถบำรุง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬา นักกรีฑา ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมากำหนดขึ้นในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นกีฬาโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
         การแข่งขันกีฬาเพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลมากขึ้น  ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ จิตใจร่าเริงแจ่มใส ปลูกฝังค่านิยมที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

 

 

 

 

Powered by OrdaSoft!