แผนผังบริเวรโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

 

อาคารสถานที่โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

1.อาคารคูเงิน

2.อาคารคุ้มทอง

3.อาคารหนองคูณ

4.อาคารอนุบาล

5.โรงอาหาร

6.สหกรณ์

7.ห้องน้ำนอกอาคาร 1หลัง

8.สนามฟุตซอล

9.สนามหน้าเสาธง

10.บ้านพลังงาน

11.ห้องสมุด 

12.ห้องสภานักเรียน

13.บ้านพักครู 1หลัง

 
โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด  3 ไร่  2งาน 70 ตารางวา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by OrdaSoft!