ข้อมูลทั่วไป


โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู ถนนรอบเมือง ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 043-238119 โทรสาร 043234961 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. website : www.nongkoo.ac.th  สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

 

เปิดการสอน

เปิดสอนในระดับปฐมวัย (อนุบาล) ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

สภาพทั่วไป

ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น สถานที่ใกล้เคียง วิทยาลัยอาชีวะศึกษาขอนแก่น , วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง , มัสยิดนูรู้ลฮิดายะฮ์ (คุ้มหนองคู) , โรงรับจำนำเทศบาลนครขอนแก่น , สำนักงานเทศกิจเทศบาลนครขอนแก่น , ศาลาชุมชนคุ้มหนองคู

 

สภาพชุมชน

เป็นเขตชุมชนเมืองทำธุรกิจค้าขาย รับจ้าง อยู่ในเขตย่านธุรกิจการค้าใจกลางเมืองขอนแก่น อยู่ในเขตชุมชนคุ้มหนองคู

 

การเดินทาง  

รถประจำทางสายศิลา-โกทา , รถแท๊กซี่ , รถรับจ้างทั่วไปในเขตตัวเมือง

 

 

 

 

 

 

Nike air jordan Sneakers | Mens Nike Sneakers
Powered by OrdaSoft!