โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

free joomla image slider

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูจัดโครงการอบรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา2566

โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 นำโดยวิทยากรผู้ให้ความรู้จากสำนักงานปราบปรามยาเสพติดภาค 4 ป.ป.ส. ภายในพิธีเปิดโครงการอบรมฯ ประธานนำโดย นางสาวชุตินธร หัตถพนม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูและรองประธาน นางสุพัตรา โถบำรุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู เนื้อหาการอบรมเป็นการเรียนรู้ป้องกันภัยจากยาเสพติดที่อยู่รอบตัว , การหลีกเลี่ยงปฏิเสธ , ภัยไซเบอร์ , โทษของยาเสพติด , การจัดกิจกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงยาเสพติด , และการสรุปถอดบทเรียนจากการอบรม

 

 

Powered by OrdaSoft!