โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

free joomla image slider

 

 

โครงการแลกเปลี่ยนครูสอนภาษาจีนให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

นำโดย นางสาวชุตินธร  หัตถพนม ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นางสุพัตรา โถบำรุง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้คุณครูจิราภรณ์ ต้นงามและนักเรียนแกนนำจำนวน 15 คน #โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
ร่วมพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนครูสอนภาษาจีน และต้อนรับคณะผู้แทนจากโรงเรียนหัวเฉียวกว่างชี นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาเยือน เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และให้ความรู้อบรมภาษาจีนให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
โครงการแลกเปลี่ยนครูสอนภาษาจีนให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพื่อส่งเสริมการศึกษา ยกระดับทักษะภาษาจีนของนักเรียน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เปิดโลกแห่งการเรียนรู้และสานสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย

 

Powered by OrdaSoft!